Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

EUD 10

EUD10 wink

Rammer omkring EUD10 på HUC

 • EUD10 eleverne indgår i et stærkt ungdomsfællesskab med andre unge på samme alder fra hele Nordsjælland.
 • Visionen er at give eleverne et skoleår, hvor lysten til at lære og uddanne sig forstærkes(kommer tilbage).
 • Værdierne: Anerkendelse, engagement, udvikling og viden skal være fundamentet til at virkeliggøre visionen.

MEN DER ER:

 • Bevidst fokus på missionen: 10. skoleår skal give eleverne mulighed for, efterfølgende, at komme ind på en ungdomsuddannelse. Altså sikre at eleverne mindst får karakteren 02 i dansk og matematik.
 • Eleverne møder engagerede og ambitiøse lærere, hvis undervisning tilpasses til den enkeltes niveau i dansk, matematik og engelsk for at sikre bedst mulig faglig udvikling.
 • Engagerede og ambitiøse lærere.
  • Pædagogisk og didaktisk tilgang er vigtig. Tydelige og empatiske lærere, der arbejder ud fra en reel anerkendene tilgang til den enkelte elev og elevgruppen og som har en inkluderene faglighed. Skal undervise varieret og differentieret. 2-lærerordning giver bedre mulighed for differentiering og holddeling.
 • Elevernes skal have 6 ugers brobygning i alt(126 timer) på henholdsvis Sopu, Knord og Esnord for at kvalificere valg af ungdomsuddannelse.
 • Yderligere 126 timers introduktion til erhvervsuddannelserne. Lærer fra 10.klasseskolen deltager, når eleverne er på erhvervsskolerne.
 • Eleverne udarbejder en ”Obligatorisk selvvalgt opgave” med henblik på en efterfølgende erhvervsuddannelse.
 • Der gives 2-lærertimer i fagene dansk, engelsk og matematik.
 • Eleverne udstyres med pcèr.
 • For at fastholde samhørigheden og fællesskabet, deltager EUD10-eleverne på studietur til Berlin i uge 41.
 • Deltagelse i introuge(uge 33) til et år på 10. klasseskolen i Hillerød.
 • Gennemførelse af afgangsprøver i DA, ENG og MAT.

 

Eleverne kan forvente:

 • At møde tydelige og inkluderende voksne.
 • Engagerede og ambitiøse lærere, som fagligt og relationelt er gearede til elevmålgruppen.
 • Et overskueligt uddannelsesår med tydelig struktur.
 • En grundig introduktion til erhvervsuddannelserne.
 • At der stilles faglige krav(progression fra den enkelte elevs udgangspunkt).
 • At blive udfordret personligt og socialt.

                  Et fantastisk skoleår wink