Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Vores vision

10. klasseskolen stæber mod at skabe det bedste uddannelsestilbud gennem en engageret ledelse, engagerede lærere og elever. Et sted hvor der er overskud til at gøre noget anderledes. Vi vil have en tidssvarende skole, der har fingeren på pulsen i forhold til det samfund vi lever i.

Vi vil have et personale, der er pædagogisk og fagligt opgraderede, sådan at vi er rustede til at rumme en bred vifte af elever og gøre dem klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor vil vi målrettet arbejde med følgende områder for at nå vores vision:

  • At alle bidrager aktivt til et fagligt og socialt fællesskab.
  • At vi arbejder med et teamsamarbejde der rummer alle elever ved hjælp af læringsstile, tværfaglighed, og hvor specialklassen og modtageklassen klassen også inkluderes.
  • At vi siger det vi mener og gør det vi mener, at vi er autentiske og tydelige.
  • At vi prioriterer fællesaktiviteter, der er identitetsskabende.
  • At vi arbejder med IT som et gennemgående arbejdsredskab i undervisningen.
  • At vi har et lærerkollegium, som er i konstant pædagogisk bevægelse i samme retning.