Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

De fire værdiord

Engagement          Viden            Udvikling           Anerkendelse

Engagement - fordi god undervisning og læring kræver engagement af både elever og personale. Vores engagement rykker skolen og eleverne i en retning, hvor det fulde potentiale kan blomstre.

Viden - fordi det er en vigtig del af vores liv på skolen, at vi alle tilegner os ny viden og at der bliver formidlet viden på et højt niveau. At elever og personale er nysgerrige efter ny viden.

Udvikling - fordi vi alle er i bevægelse, i udvikling, hvor vi præges af de ting, der sker i samfundet og forskning indenfor vores felt. Vi arbejder for at alle elever gennemgår en positiv udvikling gennem året på 10. klasseskolen, både fagligt og personligt.

Anerkendelse - fordi vi møder hinanden med en anerkendende tilgang og en pædagogik med respekt for forskelligheder. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet både socialt og fagligt.