Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Kort om skolen

Hillerød 10. klasseskole på Nordre Jernbanevej 6 har eksisteret siden år 1999.

Siden skolens start er elevtallet steget fra 87 elever til omkring 200 elever.
På skolen undervises der i de  obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik/kemi.
Herudover tilbydes der en stor vifte af linjer, som er et faglig område som eleverne kan fordybe sig i i løbet af året fx musiklinjen - læs mere om linjerne på hjemmesiden.

På skolen tilbydes der også specialundervisning i specialklassen til visiterede elever med specifikke indlæringvanskeligheder.

Skolen tilbyder ligeledes undervisning i EUD10, som er for elever, der skal opkvalificeres, så de kan møde adgangskravende på erhvervsuddannelserne.

Derudover har vi en basisklasse
 på skolen. Det er en klasse for visiterede nytilkomne tosprogede elever i Hillerød kommune, som ikke taler dansk.


I alt hvad vi gør på Hillerød 10. klasseskole arbejder vi ud fra vores værdier, som er bygget op om begreberne
ENGAGEMENT, VIDEN, UDVIKLING og ANERKENDELSE