Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Inklusion - Inklusionsvejleder

I Hillerød arbejder vi med det enkelte barns/den unges trivsel og læring gennem en børne- og ungepolitik: Fælles Børn Fælles Ansvar.

På 10. klasseskolen er vi gået i gang med det konkrete arbejde med inklusion. For os er det vigtigt, at definere inklusion som noget der omhandler alle skolens elever, om at deres forskelligheder bliver set og mødt med passende udfordringer, så alle lærer så meget de kan.

Vi vil møde alle med en grundlæggende respekt for, at alle spiller en aktiv rolle i fællesskabet og at vi derfor skal møde hinanden på et ligeværdigt grundlag.

Vi vil i hverdagen arbejde med inkluderende læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både den fysiske inklusion, den sociale inklusion og den faglige inklusion.

Det er inklusionsvejlederens opgave at hjælpe kolleger med sparring i denne opgave.