Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

M3 - modtageklassen

Basisklassen B3 er Hillerød kommunes officielle skoletilbud til sent ankomne elever fra andre lande og med andet modersmål end dansk. Eleverne er 14-18 år gamle.

Der undervises i dansk, matematik, engelsk og hvis det er muligt i modersmål. Klassens elever deltager i 10. klasseskolens ungdomsmiljø. Det gør vi for at styrke elevernes integrationen i det danske samfund og give dem mulighed for at få kontakt med jævnaldrende unge. Eleverne i B3 deltager også i skolens linjefag. Formålet er at eleverne i B3 kan blive integreret i undervisningen og få lejlighed til at skabe kontakter og venskaber med andre elever på skolen.

Klassen tager ofte på tur for at lære om og se dansk kultur, natur og samfundsliv. Klassen har også en årlig lejrskoletur og er på en studietur til Berlin sammen med resten af skolen.

Når det er muligt og det skønnes, at eleverne er klar og har opnået tilstrækkelige danskkundskaber til at fortsætte i et nyt uddannelsestilbud eller på en arbejdsplads, bliver eleverne udsluset fra B3. Denne udslusning foregår i et samarbejde mellem hjem/bosted, UU-vejlederen, den nye modtagende skole og 10. klasseskolen. En del elever fortsætter i et nyt skoletilbud efter at have været til Prøve i Dansk 1 eller Prøve i Dansk 2 på Sprogcentret Nordsjælland. De yngste elever bliver ofte udsluset til folkeskolen.