Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Matematik

Matematik på 10. klasseskolen

Eleverne på Hillerød 10. klasseskole går til matematikprøveform B.
I løbet af året udarbejder eleverne fire matematiske redegørelser. En matematisk redegørelse er en skriftlig opgave, hvor eleverne i grupper á 2-3 elever, behandler et emne matematisk, og laver en kort rapport om emnet udfra et matematisk synspunkt.

Til prøven vil en af de fire redegørelser danne grundlag for selve prøven. Denne vælges ved lodtrækning.
Eleverne præsenterer redegørelsen for lærer og censor, og det matematisk indhold i redegørelsen danner grundlag for ca. 1 times matematisk problemløsning.