Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Prøven i 10. klasse

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De obligatoriske fag i 10.kl. er: Dansk, matematik og engelsk. Derudover indgår der obligatorisk undervisning i skolens linjeudbud. Som tilbudsfag udbydes fysik/kemi og du kan vælge mellem tysk eller fransk.

Elever i 10. klasse kan tage 10. klasseprøver skriftligt og mundtligt i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi.

De skriftlige prøver ligger i starten af maj og de mundtlige prøver ligger i juni måned.

Prøvebeviset, som uddeles når året er gennemført, indeholder årskarakterer i samtlige fag, evt. en udtalelse i linjefaget og prøvekarakterer i de fag, man har aflagt prøve i.