Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Fordybelsesperioden

Eleverne har gennem skoleåret været igennem forskellige fordybelsesområder i undervisningen i fagene dansk, engelsk, tysk eller fransk. Tidligst 10 skoledage før de skriftlige prøver, får eleven mulighed for at trække sit fordybelsesområde ved lodtrækning mellem mindst 4 forskellige områder. Eleverne har mulighed for at trække parvis, herved har de mulighed for at samarbejde om området igennem hele fordybelsesperioden. Perioden strækker sig over skoledagene mellem de skriftlige prøver og frem til de mundtlige prøver.

Efter lodtrækningen får eleverne 10 lektioner (dansk og engelsk) og 8 lektioner (tysk eller fransk) til fordybelsesarbejde på skolen. Her arbejder eleverne med deres område og den tekst/anden udtryksform, som skal være deres endelige prøveoplæg. Prøveoplægget er én tekst/anden udtryksform, som ikke er kendt stof; at det ikke er kendt stof betyder, at det ikke har været bearbejdet i undervisningen. De skal aflevere prøveoplægget omkring 14 dage inden de mundtlige prøver foreligger.