Hillerød 10. klasseskole

Billedet på sidehoved

Specialklasse

Specialklassen er for elever som har specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Adgangskrav
For at kunne søge specialklassetilbuddet, skal eleven være udredt gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på den skole, som eleven har gået på inden 10. klasse påbegyndes.

Klassen består af højst 10 elever, og der er to lærere på i en stor del af undervisningen. Det betyder, at der er god tid til den enkelte elev, og undervisningen kan designes helt specifikt til den enkelte.
Der undervises i dansk, engelsk og matematik

Prøver
Der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøven, men kun hvis det skønnes at eleven kan gennemføre disse. I stedet kan man tage alternative prøver for at afslutte året. Disse vil dog ikke være adgangsgivende til de almindelige videregående uddannelser.

For mere information kontakt skolens kontor